Casa Națională de Pensii angajează peste 1.000 de persoane. Motivul este în beneficiul românilor

Stan Filon, Dragos Ștefănescu 23.08.2021, 17:37
Casa Națională de Pensii angajează peste 1.000 de persoane. Motivul este în beneficiul românilor

Casa Națională de Pensii angajează peste 1.000 de persoane! Acestea vor fi angajate pe perioada determinată și vor da o mână de ajutor pentru recalcularea pensiilor, atât de așteptată de milioane de pensionari din România. Angajarea personalului suplimentar pentru Casele de Pensii este o urgență pentru Guvern.

Casa Națională de Pensii angajează urgent peste 1.000 de persoane

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a tras un semnal de alarmă în urmă cu câteva luni și a cerut ajutorul guvernului. Petru a putea face față volumului mare de lucru, CNPP are nevoie de o mie de angajați noi care să ajute la soluționarea dosarelor de pensii. .

Vor fi scoase la concurs 800 de funcții pentru persoanele cu studii de licență sau echivalente și 200 de funcții pentru persoanele cu studii liceale sau studii medii liceale, finalizate cu diplomă de Bacalaureat. Este important de notat că aceste posturi sunt pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Casa Nationala de Pensii angajeaza urgent peste 1.000 de persoane
Casa Nationala de Pensii angajeaza urgent peste 1.000 de persoane

Cum te angajezi la CNPP

Dacă ești interesat de acest post, trebuie să-ți spunem că cele 1.000 de persoane vor fi selectate prin concurs, în trei etape succesive. Prima etapă este cea a selecţiei de dosare, urmând apoi o probă scrisă, la care candidaţii vor avea în faţă un test grilă, iar, la final, acestea vor susține și un interviu.

Documentele necesare pentru cei care vor să depună dosarul de înscriere sunt următoarele:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior
  • derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    CV (curriculum vitae).
Urmăriți Impact.ro și pe