Când se fac înscrierile la liceu 2022. Calendarul admiterii

Badea Violeta 23.06.2022, 14:20
Când se fac înscrierile la liceu 2022. Calendarul admiterii

Când se fac înscrierile la liceu 2022, potrivit calendarului întocmit de Ministerul Educației. Pentru absolvenții clasei a VIII-a urmează o altă etapă extrem de importantă, după Evaluarea Națională 2022. Următorul hop pentru cei care au promovat este admiterea la liceu. Iată cum se face repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a și cine are prioritate!

Când se fac înscrierile la liceu 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a au aflat joi, 23 iunie, rezultatele la Evaluarea Națională 2022. Tot astăzi, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și mâine, 24 iunie, în intervalul orar 08:00 și 12:00, aceștia vor putea să depună contestațiile. După soluționarea acestora, absolvenții mai au un pas important de făcut și anume: admiterea la liceu.

În rândurile următoare îți vom dezvălui când se fac înscrierile la liceu 2022. Poate nu știai asta, dar notele obținute la examenele de la Evaluarea Națională au o pondere importantă.

Anul acesta, media de admitere la liceu se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de doar 20%, conform broșurii de admitere întocmite de Ministerul Educației.

Când se fac înscrierile la liceu 2022
Când se fac înscrierile la liceu 2022

Cum se calculează media de admitere la liceu

Așadar, media de admitere la liceu se va calcula în funcție de mediile din anii de gimnaziu V-VIII, dar și de notele obținute de elevi la examenul de capacitate.

Concret, media de admitere la liceu în 2022 se face în baza unei medii obținute luând în calcul notele de la Evaluarea Națională 2022 și media anilor de gimnaziu V-VIII.

Există și o formulă pe care absolvenții de gimnaziu o pot folosi pentru a-și calcula media de admitere la liceu în 2022, respectiv: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde:

 • MA = media de admitere;
 • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

– Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională;

– Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obținute la Evaluarea Națională sunt inferioare notei cinci;

– Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este inferioară notei cinci;

– Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Perioada în care are loc admiterea la liceu în 2022

După aflarea mediilor, elevii vor trebui să completeze fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 4-11 iulie 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației pe edu.ro.

Pe 14 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a, urmând ca la aceeași dată să se afișeze în unitățile de învățământ gimnazial lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

Calendarul admiterii la liceu în 2022

 • 4-11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 4-11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată;
 • 12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;
 • Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
 • 2 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;
 • 13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională;
 • 13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
 • 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023;
 • 14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal;
 • Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;
 • 15-20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.
Urmăriți Impact.ro și pe