Calendar ortodox luni, 8 martie. Pe cine sărbătorește Biserica în această zi

Ioana Bucur 08.03.2021, 08:21
Calendar ortodox luni, 8 martie. Pe cine sărbătorește Biserica în această zi

Calendar ortodox luni, 8 martie anunță o sărbătoare mare pentru români. Ce rugăciune se rostește astăzi, pentru a primi protecție împotriva bolilor.

Calendar ortodox luni, 8 martie. Sfântul salvat în ultima clipă de la o moarte cumplită

8 martie este cunoscută ca Ziua Internațională a Femeii, însă, pentru creștini, această dată mai are o însemnătate importantă. Potrivit calendar ortodox luni, 8 martie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Teofilact Mărturisitorul. Tot astăzi, cei care rostesc o rugăciune specială sunt apărați de boli. Sfântul Teofilact Mărturisitorul a fost prieten al Sfântului Tarasie care, după moartea împăratului Leon, a fost numit patriarh al Constantinopolului. Acesta a decis ca Teofilact să fie trimis la o mănăstire zidită la gura mării Euxinului – Marea Neagră. Acolo, a devenit un exemplu pentru comunitatea în care trăia. Potrivit legendei, Teofilact a primit unul dintre cele mai prețioase daruri de la Dumnezeu. Se spune că, „la o vreme de seceriș, întâmplându-se zăduf mare și din lipsa apei slăbind de sete”, sfântul s-a rugat să fie salvat de la moarte sigură. Apoi, vasul de aramă de lângă el s-a umplut cu apă. O intervenție divină identică cu cea de care se spune că au avut parte evreii în deșert, când Dumnezeu a „scos apă din piatră”.

„Va veni asupra ta o pierzare cumplită și neașteptată”

Câțiva ani mai târziu, Sfântul Teofilact Mărturisitorul a fost numit episcop în Nicomidia. Și-a dedicat următorii ani ajutându-i pe cei săraci sau care sufereau și a zidit locașuri de rugăciune, spitale și case de străini. Nu a putut uita niciodată că a fost la un pas de moarte, mulțumind în fiecare zi pentru minunea ce l-a salvat. Se spune că „singur slujea bolnavilor, orbilor, șchiopilor și neputincioșilor; și umblând pe la locuințele săracilor și pe ulițele cetății, purta un vas cu apă caldă și, unde afla răniți, îi spăla și-i curăța cu mâna sa, neîngrețoșându-se deloc”. Însă o viață curată, trăită doar pentru a le fi alături celor care aveau nevoie i-a adus, în cele din urmă, un sfârșit cumplit. După moartea prietenului său, Sfântul Tarasie, o întâlnire cu împăratul Leon i-a pecetluit soarta.

„Știu că, nebăgând în seamă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și neîngrijindu-te de mântuirea ta, te împotrivești învățăturilor celor vechi ale Sfinților Părinți și tulburi Biserica; dar va veni asupra ta o pierzare cumplită și neașteptată, o primejdie asemenea cu viforul și nu vei afla pe acela care să te izbăvească dintr-însa”, i-ar fi spus Teofilact împăratului Leon, potrivit Doxologia.

Orbit de furie, Leon l-a izgonit pe Teofilact al Nicomidiei la cetatea Strovil, unde și-a trăit ultimii ani din viață în sărăcie și chinuri cumplite. Nu a durat mult până a murit și Leon, așa cum îi spusese sfântul. Împăratul a fost ucis de ostașii săi, chiar în biserică.

Calendar ortodox luni, 8 martie
Sfântul Teofilact Mărturisitorul

Calendar ortodox luni, 8 martie. Ce rugăciune trebuie rostită astăzi

„Neştiut ai trăit, preafericite, dar Hristos te-a arătat pe tine tuturor, luminând ca un astru, punându-te ca pe o lumină în­ţelegătoare în sfeşnic. Şi ţi-a înmânat tablele dogmelor Du­hului, cu care luminează-ne şi pe noi. Să cântăm Domnului, Ce­lui Ce a povăţuit pe poporul Său, prin Marea Roşie, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stând înaintea Scaunului Stă­pânului, purtătorule de Dum­nezeu Părinte Teofilact, păzeşte pe cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta. Te-a uns pe tine, după vred­nicie, harul Duhului, preaferi­cite, pentru adevăr şi pentru bunătatea obiceiurilor tale. Ca să dobândeşti cele cereşti, fericite, ai călcat în picioare toate cele pământeşti şi ai ur­mat lui Hristos Dumnezeu. Cel Ce a binevoit a Se naşte din pântecele tău, Mireasă Dumnezeiască, este tot numai Dorire, Dulceaţă şi Lumină Neapusă, Curată. Legilor Stăpânului tău plecându-te, mărite arhiereule, cu Dumnezeiască cuge­tare ai arătat lipsite de jude­cată legile celor fărădelege. Dumnezeiasca şi Preacurata Icoană a lui Hristos ai cinstit-o, arhiereule, lepădându-te de nelegiuirile celor fărădelege. Suferit-ai mai întâi muceni­cia cugetului, ca un pustnic; iar acum, cu cununa mucenicilor te-ai încununat. Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, cărarea care duce la sfinţenie, ai locuit cu toată sfinţenia în Pântecele cel Preasfânt. Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tueşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu. Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Nu ai şovăit înaintea focului ispitelor, preafericite, de Dum­nezeu insuflate şi strălucirea desfătării nu a slăbit puterea ta, Sfinte Părinte Teofilact. Amin.”

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI