Ajutorul de înmormântare se majorează. Câți bani vor primi românii în cazul unui deces în familie din 2023

Beatrice Dumitru 08.12.2022, 12:40
Ajutorul de înmormântare se majorează. Câți bani vor primi românii în cazul unui deces în familie din 2023

Ajutorul de înmormântare este oferit de stat pentru acoperirea unei părți din costurile de înmormântare. În 2023, potrivit unui proiect de lege aflat de marți în dezbatere, valoarea ajutorului de deces se majorează. Iată câți bani vor primi românii de la stat anul viitor în cazul unui deces în familie.

Ajutorul de înmormântare crește în 2023

Valoarea ajutorului de înmormântare în anul 2022 a crescut la 6.095 de lei, sumă acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar. În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului suma primită de la stat este 3.048 de lei.

De anul viitor, ajutorul de înmormântare se majorează și va ajunge la 6.789 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului și 3.395 de lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Astfel, valoarea ajutorului de deces crește cu aproape 700 de lei.

Ajutorul de înmormântare se majorează. Câți bani vor primi românii în cazul unui deces în familie din 2023
Satul va da mai mulți bani pentru ajutorul de înmormântare în 2023.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza unei cereri și a certificatului de deces, iar suma respectivă se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării. De acest ajutor beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile pentru înmormântare și care poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul. În lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă poate intra în posesia ajutorului.

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat chiar dacă persoana decedată nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidențele statului, dar suma primită va fi la jumătate din cuantumul pentru cei asigurați,

Actele necesare pentru solicitarea ajutorului de înmprmântare

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz,
  • actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului;
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

Pentru ca valoare ajutorului de înmormântare să se majoreze, trebuie ca poriectul de lege aflat în dezbatere să să fie adoptat de Guvern și Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

Gabriela Cristea se poate considera o norocoasă
Urmăriți Impact.ro și pe
Beatrice Dumitru
Este redactor pe zona de Actualitate Impact.ro. Beatrice a absolvit Facultatea de Jurnalism și cursurile de prezentatori, redactori, reporteri și operatori tv în cadrul Academiei de Radio și...