Ajutor de deces 2023. Ce acte sunt necesare la dosar și care este suma pe care o oferă statul

Emanuela Pană 23.01.2023, 17:14
Ajutor de deces 2023. Ce acte sunt necesare la dosar și care este suma pe care o oferă statul

Ajutorul de deces a fost majorat de la 1 ianuarie 2023, continuându-și trendul ascendent din ultimii ani. Mai exact, cuantumul ajutorului de deces a crescut cu 694 de lei, potrivit legii prin care se stabilește bugetul asigurărilor sociale pentru 2023, document ce a fost publicat în Monitorul Oficial. Iată ce trebuie să știi despre ajutor de deces 2023.  

Ajutorul de deces, mai mare în 2023  

Ajutorul de deces, un suport demn de luat în seamă pentru cei care își pierd o rudă, s-a majorat cu aproape 700 de lei de la 1 ianuarie 2023, urmând trendul ascendent din ultimii ani. Astfel, dacă anul trecut statul român oferea suma de 6.095 de lei ca ajutor de înmormântare unei persoane pensionare sau asigurate, începând cu 2023 suma a fost majorată la 6.789 de lei.  

Ajutorul de înmormântare se oferă în cazul morții pensionarului sau asiguratului, dar și în cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului, chiar dacă persoana decedată nu avea calitate de asigurat sau pensionar. În cazul în care persoana decedată este parte din familia unui pensionar sau asigurat, ajutorul oferit are o valoare mult mai mică (la jumătate). 

Astfel, dacă persoana decedată face parte din familia unei persoane cu calitatea de pensionar sau asigurat, ajutorul de deces va fi de 3.395 de lei. De menționat că a fost înregistrată o majorare și în ceea ce privește acest ajutor, întrucât, în 2022, valoarea acestuia era de 3.048 de lei.  

În consecință, casele de pensii vor plăti mai mult în contul ajutoarelor de deces în 2023. 

„Începând cu data de 01 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6.095 lei, cât a fost în anul 2022, la 6.789 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului.

În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului, valoarea ajutorului de deces este de 3.395 lei, comparativ cu 3.048 lei, în anul 2022“, au explicat reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt, potrivit adevarul.ro

Cine are dreptul la ajutorul de înmormântare? 

Ajutorul de înmormântare se achită unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea, potrivit legislației în vigoare.  

Ajutor de deces 2023  
Cine poate beneficia de ajutor de deces

În mod normal, persoanele care pot solicita acest ajutor bănesc garantat de stat trebuie să fie rude cu persoana decedată, însă, există și o excepție de la regulă. Este vorba despre persoanele care nu mai au rude apropiate sau despre cele ale căror rude apropiate nu vor să se implice în procesul de înmormântare.  

În astfel de situații, ajutorul de deces poate fi oferit acelei persoane care dovedește faptul că a suportat cheltuielile de deces, impuse de organizarea ceremoniei de înmormântare.  

Citește și: Ajutorul de înmormântare se majorează. Câți bani vor primi românii în cazul unui deces în familie din 2023

Acte necesare pentru ajutor de deces 2023 

Pentru a beneficia de ajutor de deces 2023, persoanele care au suferit pierderea unui membru al familiei trebuie să întocmească un dosar ce va fi depus la Casa Județeană de Pensii de pe raza județului unde își avea domiciliul persoana decedată.   

Iată care sunt actele necesare acordării ajutorului de deces/înmormântare, potrivit reprezentanților Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP): 

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces; 
 • certificat de deces (original şi copie); 
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie); 
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); 
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); 
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); 
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original); 
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz. 
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz. 

După cum se poate observa, ajutorul de înmormântare se acordă, de principiu, în baza unei cereri și a certificatului de deces. Asta înseamnă că suma menționată mai sus trebuie cerută, deoarece nu vine automat.  

Ajutorul de deces se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare, de către: 

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; 
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. 

După efectuarea plății ajutorului de înmormântare, plătitorul de drepturi de asigurări sociale trebuie să înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT“, data, semnătura şi ştampila. 

 

Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...