Admitere Medicină 2022. Înscrieri, taxe și acte necesare

Emanuela Pană 06.07.2022, 18:18
Admitere Medicină 2022. Înscrieri, taxe și acte necesare

Admitere medicină 2022, când încep înscrierile, ce acte sunt necesare și cât sunt taxele. Majoritatea universităților din România au început „vânătoarea“ de elevi, întrecându-se în oferte pentru a-i atrage pe posibilii candidați. Viitorii studenți care vor să se înscrie la facultățile de medicină din țară trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere, întrucât înscrierile sunt în plină desfășurare.

Admitere medicină 2022, tot ce trebuie să știe candidații

Majoritatea facultăților din România au început deja procesul de admitere, la unele mai complex, pe bază de examen sau interviu, la altele pe bază de dosar și scrisoare de intenție. Deși numărul elevilor care se înscriu la facultate scade de la an la an, iar aceștia sunt tot mai slab pregătiți, Medicina încă păstrează rigoarea unui examen scris, fie acesta și de tip grilă.

Absolvenții de liceu care vor să se înscrie la Facultatea de Farmacie și Medicină „Carol Davila“ din București trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere, întrucât au început deja înscrierile, care se desfășoară online, în perioada 5-15 iulie 2022.

Cât este taxa de înscriere la UMF Carol Davila

Taxa de înscriere la UMF Carol Davila, București, este de 300 de lei pentru toate facultăţile şi specializările. 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare.

Admitere medicina 2022
A inceput procesul de amitere la UMF Carol Davila 2022

În cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare. Achitarea taxei de înscriere se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți online integrat.

Câte locuri sunt la buget și câte cu taxă

Iată câte locuri sunt la buget și câte cu taxă la Medicină București, pe fiecare facultate/specializare:

 • Medicină: 718 buget, 250 taxă;
 • Medicină dentară: 215 buget, 100 taxă;
 • Farmacie: 120 buget, 20 taxă;
 • Asistență medicală generală: 96 buget, 4 taxă;
 • BFKT: 47 buget, 3 taxă;
 • Tehnică Dentară: 49 buget, 1 taxă.

Regulamentul privind concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti pentru anul universitar 2022-2023 poate fi parcurs aici.

Acte necesare pentru înscrierea la facultate

Iată care sunt documentele necesare pentru înscrierea la facultatea de Medicină în 2022:

 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;
 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României);
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina deLimbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 8. Fotografie color tip buletin;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;
 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;

10.1 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;

10.2 Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite;

 1. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:

11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.), respectiv diploma de olimpic;

11.2 Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor;

11.3 Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor;

11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor;

 1. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Amditere medicină 2022, Craiova

Programe de studii

Facultatea de Medicină:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani).

Facultatea de Medicină Dentară:

 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani);
 • Tehnică Dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani).

Facultatea de Farmacie:

 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani).

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală:

 • Asistenţă Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani);
 • Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani);
 • Radiologie şi Imagistică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani).

Date concurs:

24 iulie 2022

 • Facultatea de Medicină;
 • Facultatea de Medicină dentară – program de studii Medicină dentară.

27 iulie 2022

 • Facultatea de Farmacie;
 • Facultatea de Medicină dentară – program de studii Tehnică dentară;
 • Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

Perioada de înscriere:

Înscrierea viitorilor posibili studenți se va face exclusiv online pentru toate programele de studii, în perioada 11-17 iulie 2022.

Admitere medicină 2022, Sibiu

Calendarul celor două sesiuni de admitere

Sesiunea din iulie pentru studii universitare de licență în limba română se va desfășura după următorul calendar:

 • Perioada de înscriere: 5-20 iulie;
 • Validarea dosarelor: 5-21 iulie;
 • Data concursului: 24 iulie, ora 10:00;
 • Depunere contestații subiecte: 24 iulie, orele 13:00 – 15:00;
 • Afișarea rezultate contestații subiecte: 25 iulie;
 • Afișarea rezultatelor concursului: 25 iulie;
 • Depunerea contestațiilor: 25 iulie, timp de două ore după afișarea rezultatelor;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 26 iulie;
 • Confirmarea locurilor: 26-29 iulie;
 • Rezultate intermediare: 1 august;
 • Rezultate finale: 9 septembrie.

Cei care vor să studieze Medicina în limba engleză trebuie să știe că perioada de înscriere și validare a dosarului este aceeași. Testul la limba engleză este programat pentru data de 25 iulie, iar examenul la Biologie și Chimie va fi pe 26 iulie. Pe 27 iulie se vor afișa primele rezultate, iar confirmarea locurilor se va face între 27 și 29 iulie.

Sesiunea din iulie pentru studii universitare de licență și studii universitare de master se va desfășura după următorul calendar:

 • Perioada de înscriere: 9-13 septembrie;
 • Validarea dosarelor: 5-14 septembrie;
 • Data concursului: 15 septembrie, ora 10:00;
 • Depunere contestații subiecte: 12 septembrie, orele 13:00- 15:00;
 • Afișarea rezultate contestații subiecte: 16 septembrie;
 • Afișarea rezultatelor concursului: 16 septembrie;
 • Depunerea contestațiilor: 16 septembrie, timp de două ore după afișarea rezultatelor;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 17 septembrie;
 • Confirmarea locurilor: 18-19 septembrie;
 • Rezultate finale: 20 septembrie.

Admitere medicină 2022, UMF Iași

Perioada înscrierilor: 1 iunie – 17 iulie 2022

Testul grilă: 24 iulie 2022

Concursul de admitere din prima sesiune (iulie) constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea acordă cel puţin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, potrivit Ordinului Nr. 3102/2022 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

Admitere medicină 2022, Cluj

Calendarul concursului de admitere

 • 4-15 iulie (cu excepția zilei de 10 iulie): înscrierea candidaților în intervalul orar 8:00 – 16:00;
 • 21 iulie: afișarea listelor cu candidații înscriși și repartizarea acestora pe săli;
 • 23 iulie: examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență medicală generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică;
 • 23 iulie: contestații la întrebări în intervalul de două ore de la încheierea probei de concurs;
 • 24 iulie: examen scris de admitere la programele de studiu: Medicină și Medicină Dentară;
 • 24 iulie: contestații la întrebări în intervalul de două ore de la încheierea probei de concurs;
 • 25 iulie: afișarea rezultatelor;
 • 25 iulie: în intervalul orar 9:00 – 13:00, contestații la notă;
 • 26 iulie: afișarea rezultatelor finale după contestații;
 • 29 iulie – 12 august: confirmarea locurilor.

A doua sesiune de examen – septembrie (datele exacte se stabilesc, anual, prin hotărâre a Senatului sau a Consiliului de Administrație prin delegare de către Senat) – se poate organiza numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate.

Admitere medicină 2022, UMF Târgu-Mureș

Viitorii posibili studenți ai UMF Târgu-Mureș găsesc toate detaliile necesare în vederea admiterii pe pagina adminfo.umfst.ro.

Urmăriți Impact.ro și pe