Admitere liceu 2022. Cum se face repartizarea elevilor, completare fișă înscriere, calendar și rezultate

Emanuela Pană 04.07.2022, 13:57
Admitere liceu 2022. Cum se face repartizarea elevilor, completare fișă înscriere, calendar și rezultate

Admitere liceu 2022, cum se face repartizarea elevilor. În perioada 4-11 iulie, absolvenții de gimnaziu vor completa, asistați de părinți și diriginți, fișele pentru admiterea la liceu 2022, în conformitate cu calendarul publicat de Ministerul Educației. Primul pas în alegerea opțiunilor îl reprezintă identificare filierei, apoi cea a profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Repartizarea computerizată a elevilor se va face pe 14 iulie, în funcție de anumite criterii.

Admitere liceu 2022. Tot ce trebuie să știe viitorii liceeni

Înscrierea elevilor în clasa a IX-a în liceele de stat se face pe baza mediei de admitere, deci fără examen. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% .

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2022, elevii și părinții vor completa, sub supravegherea profesorilor diriginți, fișele de opțiuni pentru înscrierea la instituțiile de învățământ în perioada 4-11 iulie, urmând ca repartizarea computerizată să se facă pe 14 iulie. Merită precizat că orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită.

În această perioadă sunt introduse în baza de date computerizată informațiile din fișele de înscriere, sunt corectate eventualele greșeli și sunt listate fișierele corectate de sistem.

Cum se completează fișa de înscriere

Candidații trebuie să completeze pe fișa de înscriere codurile opțiunilor pentru profilurile dorite, cu mențiunea că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, elevii pot înscrie codul în fișa de opțiuni doar dacă au susținut și promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

Iată cum trebuie completată fișa de înscriere la liceu 2022:

 • Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni;
 • Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat;
 • Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă;
 • Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi  prima luată în considerare pentru fiecare elev;
 • Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îți dăunează în niciun fel, pentru că oricum vei intra la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile.

„Nu există nici un «număr magic» de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă“, transmite edu.ro.

Admitere liceu 2022. Cum se face repartizarea elevilor

Repartizarea computerizată a elevilor la liceu se va face pe 14 iulie 2022, în două etape, potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. La prima etapă a repartizării computerizate vor participa doar elevii care au susținut Evaluarea Națională.

Admitere liceu 2022
Admitere liceu 2022. Cum se face repartizarea elevilor

Repartizarea computerizată are loc după verificări multiple și corectarea erorilor semnalate. Algoritmul de repartizare ordonează candidații descrescător după media de admitere, înșiruindu-i începând de la elevul cu cea mai bună medie și până la elevul cu media cea mai mică.

Algoritmul de repartizare, explicat de realizatorii programului software folosit de Ministerul Educației la repartizarea computerizată:

Pasul 1 – Softul de admitere ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare

Pasul 2 – Pentru fiecare elev, este examinată la început prima opțiune de pe fișă. Mai sunt locuri?

 • Dacă da, elevul este repartizat la acea specializare și se trece la următorul elev.
 • Dacă nu, se trece la a doua opțiune de pe fișa elevului, apoi dacă este nevoie la a treia și tot așa până este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

În cazul în care se trece în acest fel prin toate opțiunile din fișă, dar nu mai sunt locuri disponibile la niciuna, elevul rămâne nerepartizat“.

Departajarea candidaților cu medii egale

„În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • Media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • Nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională
 • Nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională;
 • Nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale, notează autorii ghidului pentru completarea opțiunilor pe fișa de înscriere“.

Rezultate repartizare licee 2022

Ministerul Educației va publica joi, 14 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a pentru anul școlar 2022-2023. Candidații vor fi repartizați în funcție de ierarhia publicată pe site-ul menționat.

Calendar admitere liceu 2022

 • 4–11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 4–11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 4–11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator;
 • 12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București;
 • 12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice;
 • 13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date;
 • 14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023;
 • 14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal;
 • 15–20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Topul celor mai bune licee, în funcție de media de admitere

Iată topul celor mai bune licee din România, în funcție de media de admitere:

 1. Colegiul Național Iași

Științe ale naturii – 9,73

Matematică-Informatică – 9,71

Filologie – 9,46

2. Colegiul Național „Sfântul Sava“, București

Filologie – 9,67

Științe ale naturii – 9,84

Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,98

Matematică-Informatică – 9,81

3. Colegiul Național „Andrei Șaguna“, Brașov

Științe sociale, bilingv engleză – 9,44

Științe ale naturii, bilingv franceză – 9,30

Științe ale naturii – 9,63

Matematică-Informatică – 9,59

4. Colegiul Național „Costache Negruzzi“, Iași

Științe ale naturii – 9,55

Matematică-Informatică – 9,57

Filologie – 9,36

5. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“, București

Științe sociale – 9,73

Filologie – 9,69

Științe ale naturii – 9,84

Matematică-Informatică – 9,90

6. Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“, București

Matematică-Informatică, bilingv germane – 9,75

Matematică-Informatică – 9,76

7. Colegiul Național „Vasile Alecsandri“, Galați

Științe sociale – 9,39

Științe ale naturii, bilingv germane – 9,60

Științe ale naturii, bilingv engleză – 9,82

Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,82

Matematică-Informatică – 9,67

Filologie, bilingv engleză – 9,51

8. Colegiul Național „B. P. Hașdeu“, Buzău

Științe sociale – 9,39

Științe ale naturii – 9,52

Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,77

Matematică-Informatică – 9,54

Filologie, bilingv engleză – 9,22

Filologie – 9,25

9. Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Tichindeal“, Arad – 9,11 – 95 de candidați.

Recomandare Video Impact.ro
Urmăriți Impact.ro și pe
Emanuela Pană
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, Emanuela Pană s-a alăturat echipei Impact în anul 2020, din dorința de a fi...