Acatistul nașterii Maicii Domnului. Alte rugăciuni care se spun pe 8 septembrie

Daria Petrescu 06.09.2020, 11:46
Acatistul nașterii Maicii Domnului. Alte rugăciuni care se spun pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie, creștinii din lumea întreagă sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului. Această sărbătoare mai poartă numele de „Sfânta Marie Mică”.  Trebuie precizat faptul că în Sfânta Scriptură nu este o dată clară a nașterii Maicii Domnului. Totuși, există mai multe scrieri care datează din jurul anului 140 d.H. Aici se vorbește despre acest eveniment. Iată rugăciunile  și acatistele care se spun pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului.

Acatistul Maicii Domnului

-Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsarea. Astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa. Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

-Soborul îngeresc și neamul omenesc, astăzi după cuviință să se veselească. Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește. Pe care toți lăudând-o, așa să-i zicem:
Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;
Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;
steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;
dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;
chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;
chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;
cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;
floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;
odor ales de Dumnezeu și slava fecioriei;
sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei;
dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

-Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieții a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică și duhovnicească. Viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit.

Cu credință, din inimă o lăudăm așa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;
Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;
roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arșița păcatului se răcorește;
roua cea de viață aducătoare, prin care roua morții se tămăduiește;
lăcaș prea sfânt și raiul cel gândit al desfătării;
Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii;
Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcină împărătească;
floare duhovnicească din sămânță arhierească;
Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;
Sfânta Sfintelor și scară cerească;
raiule cu totul înflorit;
raiule cuvântător și prea împodobit;
dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

-Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru nașterea lui Samuil. Dar și mai mare a fost bucuria dumnezeieștilor Părinți pentru nașterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă și mulțumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

 în Sfânta Scriptură nu este o dată clară a nașterii Maicii Domnului
în Sfânta Scriptură nu este o dată clară a nașterii Maicii Domnului

Rugăciune la Maica Domnului, pentru ajutor la naştere

Preamilostivă Doamnă, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare! Primeşte smerita noastră rugăciune şi nu ne lepăda pe noi, ocrotirea şi scăparea noastră. Și nu te îngreţoşa de noi, nevrednicii, ci ca o milostivă nu înceta a te ruga Celui născut din tine. Să ne dăruiască iertarea multelor noastre greșeli şi să ne mântuiască cu judecăţile pe care le ştie.

Miluieşte-ne pe noi, Stăpână, miluieşte-ne pe noi, că nu este nouă mântuire din faptele noastre. Pentru aceasta, cu credinţă strigăm ţie. Miluieşte-i pe robii tăi şi inima noastră stearpă arat-o roditoare de fapte bune. Caută spre noi, nevrednicii, că tu eşti nădejdea şi acoperământul nostru, viaţa şi lumina inimii noastre.

Ca ceea ce ai născut din pântecele tău Lumina cea Neînserată, luminează, Curată, sufletul nostru, şi depărtează de la inima noastră tot întunericul. Dăruieşte-ne umilinţă, pocăinţă şi zdrobire de inimă. Învredniceşte-ne să facem în toate zilele vieţii noastre voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru şi să plăcem în toate înaintea Lui.

O, Maica lui Dumnezeu

Nu înceta a te ruga Celui Care S-a născut din tine, pentru toţi cei care aleargă cu credinţă la sfântă icoana ta. Și dă-le lor grabnică ajutorare şi mângâiere în necazuri şi în nevoi şi în pătimiri. Izbăveşte-i pe ei de clevetirea şi răutatea oamenilor, de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi şi de toată nevoia şi întristarea.

Mântuieşte patria noastră, oraşul acesta şi toate oraşele şi ţinuturile de toate nevoile şi necazurile. Milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru. Abate toată mânia Lui cea pornită asupra noastră. Ne izbăveşte pe noi de cuvenita şi dreapta Lui ameninţare.

De Dumnezeu iubitoare Stăpână, podoaba îngerilor, slava Mucenicilor şi bucuria tuturor Sfinţilor! Roagă-L dimpreună cu noi pe Domnul ca să ne învrednicească a sfârşi alergarea vieţii noastre în pocăinţă.

Iar în ceasul morţii, Preasfântă Fecioară, izbăveşte-ne de stăpânirea drăcească şi de cumplitele întrebări şi de vămile cele amare şi de focul cel veşnic.

Ca să ne învrednicim de slăvita Împărăţie Dumnezeiască, mărindu-te pe tine şi slăvindu-L pe Cel întrupat din tine, Hristos Dumnezeu. Căruia Se cuvine slava dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru mai multe rugăciuni care se spun pe 8 septembrie, puteți accesa site-ul doxologia.ro.

 

 

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI